seznam článků

Kdy a proč investovat do akcií

Investice do akcií bývají označované jako rizikové především kvůli velkým cenovým výkyvům. V jakých případech je vhodné toto riziko podstoupit?

Investice se obecně vyznačují třemi vlastnostmi - výnosností, rizikovostí a likviditou (tzn. jak rychle můžeme vložené prostředky stáhnout a využít jinak). Neexistuje investice, která by byla zároveň vysoce výnosná, nízkoriziková a vysoce likvidní - vysoké výnosy jsou často vyváženy vysokou rizikovostí, nízkorizikové investice pak zpravidla nepřinášejí vysoký výnos atd. Investice do akcií se vyznačují vyšší rizikovostí, dobrou likviditou a vysokým výnosovým potenciálem.

Co si vlastně kupujeme s akcií? Jedná se o podíl na větší společnosti (malé firmy se na hlavních burzách prakticky neobjevují). Společnosti s veřejně obchodovatelnými akciemi jsou přísně legislativně regulovány, mimojiné proto, že do nich mohou investovat i neprofesionální investoři, které má poměrně komplikovaná zákonná úprava chránit.

Investice do akcií se doporučují především pro dlouhodobější investiční horizonty - například jako forma spoření dětem nebo součást sebezajištění ve stáří. Důvodem je právě jejich relativně vysoká volatilita, která ovšem v dlouhodobém horizontu není tak dramatická - i přes výkyvy obchodní společnosti obvykle dlouhodobě nabývají na hodnotě a výnosy z nich překonávají inflaci. Při částkách, kterými disponují drobní investoři (tj. tisíce až jednotky milionů Kč) ale těžko sestavíme z jednotlivých akcií dostatečně diverzifikované portfolio. Proto se k tomuto účelu často hodí profesionálně spravované fondy. U fondů je potřeba si před uzavřením smlouvy dát pozor mj. na poplatky za správu (management fees), které mohou být někdy neúměrně vysoké.

V žádném případě však není vhodné “vsadit vše na jednu kartu” a veškeré své prostředky vložit výlučně do akciových fondů. Je třeba mít v záloze ještě další řešení, abychom peníze ve fondech mohli v případě propadu ještě nějakou dobu ponechat, než jejich cena opět vzroste. Proto je vhodné si celkové investice rozvrhnout zhruba na třetiny - jednu třetinu by měly tvořit konzervativní investice (dluhopisy, spořící účty, termínované vklady apod.), druhou hmotný majetek (především pronajímané nemovitosti, okrajově drahé kovy, šperky apod.) a třetí právě dynamické investice akciového typu.

Investice do akcií jsou nedílnou součástí dlouhodobé finanční strategie. Pokud si začneme prostředky na stáří odkládat ve 25 letech, je pravidelná (i relativně malá) částka vkládaná do akciových fondů jednoznačnou volbou. Pokud začneme přemýšlet o tom, z čeho budeme žít ve věku, kdy už nebudeme chtít nebo moci každý den pracovat, o dvacet nebo třicet let později, bude již volba správného nástroje složitější.

Vezměme si například tuto situaci. Pokud chceme v 60 letech přestat pracovat, budeme potřebovat příjmy zhruba 20.000 Kč měsíčně, abychom si zachovali životní úroveň, na kterou jsme zvyklí (nepočítaje v to nijak závratnou výši důchodu od státu). To znamená mít v 60 letech majetek v hodnotě přibližně 5 milionů Kč. Začneme-li si ve 25 letech odkládat měsíčně 3.500 Kč, pomocí dynamických investic (např. akcií) potřebné částky v 60 letech pohodlně dosáhnememe. Pokud o zajištění příjmů ve vyšším věku začneme takto uvažovat třeba o 20 let později, tedy ve 45 letech, budeme muset měsíčně odkládat 17.000 Kč, abychom dosáhli podobné částky.

Investování do akcií je tudíž nedílnou součástí dlouhodobé finanční strategie, protože právě v dlouhodobém horizontu můžeme nejvíce profitovat z jejich vysokého výnosového potenciálu.

Komentovat

Komentáře

Tento článek zatím nikdo nekomentoval.