seznam článků

4 situace, kdy svěřenský fond ochrání váš majetek

Nový občanský zákoník přišel s novinkou v oblasti správy majetku zavedením angloamerického institutu svěřenských fondů neboli trustů. K čemu trusty slouží a kdy je vhodné je založit?

Svěřenské fondy jsou vhodným způsobem ochrany majetku v některých, nikterak vzácných situacích. Jedná se o vyčlenění určitého majetku, který profesionální správce spravuje pro někoho jiného (tzv. obmyšleného). Svěřenský fond je možné založit smlouvou nebo jako součást závěti.

Typicky je vhodné založit svěřenský fond při komplikovaných rodinných vztazích - např. když jeden z partnerů zemře a jeho jmění kvůli institutu nepominutelných dědiců nepřipadne pouze pozůstalému partnerovi a společným dětem, ale také dětem z předchozích vztahů. Nebo pokud z jakéhokoli důvodu nechceme, aby náš majetek přešel na naše děti (protože máme např. obavu o jejich schopnost peníze spravovat kvůli nemoci, závislosti na alkoholu atd.), může majetek ve svěřenském fondu “přeskočit generaci” a zajistit tak až naše vnoučata.

Výplata prostředků ze svěřenského fondu navíc může být vázána na splnění takřka jakýchkoli podmínek. Lze si představit např. ustanovení, že vnuk bude dostávat 10 000 Kč měsíčně po dobu svých studií a pokud studovat nebude, nedostane nic. Peníze z fondu se obmyšlenému mohou dostat také např. až po dovršení určitého věku atd.

Dalším příkladem je předávání rodinné firmy, kterou jsme vybudovali a chceme, aby z ní měly naše děti prospěch, ale zároveň nemusely řešit její management.

Díky svěřenským fondům můžeme také předejít příbuzenským konfliktům a chátrání zděděných nemovitostí - např. pokud společně se sourozenci vlastníme rekreační chatu v horách, můžeme svěřenským fondem rozumně upravit práva a povinnosti jednotlivých členů rodiny ohledně jejího užívání a údržby.

V neposlední řadě je možné založit svěřenský fond za veřejně prospěšným účelem, např. na podporu vzdělávání, obnovu historické budovy atd. Na rozdíl od klasické charity máme ve svěřenském fondu mnohem lepší kontrolu nad využitím vložených prostředků.

V určitých případech se může hodit i fakt, že identita zakladatele fondu může zůstat zcela skryta, protože veškerý majetek náležející do svěřenského fondu je ve veřejných seznamech (katastr nemovitostí atd.) veden pod jménem svěřenského správce (s poznámkou, že jde o správce) a zakladatelovo jméno tedy nemusí vůbec nikde figurovat.

Založení svěřenského fondu včetně přípravy veškeré dokumentace je poměrně administrativně náročné, proto je důležité konzultovat je s odborníky přímo na fondy, kteří existují už i v ČR.

Zdroj: trusty.cz

Komentovat

Komentáře

Tento článek zatím nikdo nekomentoval.